Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line


Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line, w każdy poniedziałek. Zachęcamy każdego z członków Izby, do kontaktu z nami i współpracy. Każda aktywność, idea, chęć działania są bardzo cenne. Tworzymy także „podgrupy robocze”, które pracują nad konkretnymi zagadnieniami np. kwestiami bezpieczeństwa podczas koncertów i wydarzeń kulturalnych, przygotowaniem webinarów, współpracą z Wyższą Szkołą Promocji, Mediów i Show-Biznesu (partner IGMAP).