IGMAP Zaprasza na cykl webinarów dotyczących zagadnień, które da każdego z członków Izby mogą być istotne

Pierwszy z nich zaplanowany jest na 29.04.2021 i dotyczyć będzie kwestii związanych z prawnymi aspektami umów o dzieło i  umów zlecenie Naszymi gośćmi będą specjaliści: - Magda Studzińska - księgowa- Dorota Kowalska i Janusz Jakubowski – radcy prawni z Kancelarii Zapraszamy wszystkich zrzeszonych!”

W dniu 29.03.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie IGMAP.

Całość przeprowadzona została on-line za pomocą platformy zoom.  Już w pierwszym łączeniu uzyskano kworum, a wszelkie poddane głosowaniu postulaty zyskały akceptację i zostały zatwierdzone. Za zgodą większości członków Izby, działamy nadal, intensywnie pracując nad polepszeniem sytuacji naszej branży.

Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line

Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line, w każdy poniedziałek. Zachęcamy każdego z członków Izby, do kontaktu z nami i współpracy. Każda aktywność, idea, chęć działania są bardzo cenne. Tworzymy także „podgrupy robocze”, które pracują nad konkretnymi zagadnieniami np. kwestiami bezpieczeństwa podczas koncertów i wydarzeń kulturalnych, przygotowaniem webinarów, współpracą z Wyższą Szkołą Promocji, Mediów i Show-Biznesu […]