W dniu 29.03.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie IGMAP.


Całość przeprowadzona została on-line za pomocą platformy zoom. 

Już w pierwszym łączeniu uzyskano kworum, a wszelkie poddane głosowaniu postulaty zyskały akceptację i zostały zatwierdzone. Za zgodą większości członków Izby, działamy nadal, intensywnie pracując nad polepszeniem sytuacji naszej branży.